Menu

Taxaties

Hypotheek

Taxatie van onroerende zaken is noodzakelijk bij het aangaan van een hypotheek, bij bijvoorbeeld aankoop van een woning en/of grond, maar ook bij herfinanciëring.

rentmeesters

Zo min mogelijk belasting betalen

Verder moet bij (fiscale) staking van het bedrijf meestal afgerekend worden over de “stille reserves”. Een juiste vaststelling van de waarde in het economisch verkeer (WEV) en de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB) is daarbij van groot belang om zo min mogelijk belasting te betalen. Actueel is de heretikettering van de woning, met andere woorden het van de bedrijfsbalans naar de privé balans overhevelen van de woning.

Bedrijfsovername

Ook bij bedrijfsovername is een taxatie van de onderhandse vrije verkoopwaarde van belang, om de latente belastingclaim vast te stellen. Gelukkig is tegenwoordig bedrijfsovername fiscaal weer mogelijk.

Schenking/successie

makelaarsTenslotte dienen onroerende zaken getaxeerd te worden bij schenking en successie. Bij staking, schenking en successie wordt veelal getaxeerd middels een minnelijke waardering, d.w.z. Dirk Jan Sligman taxeert namens opdrachtgever en de taxateur van de belastingdienst taxeert namens de belastingdienst en samen proberen ze tot een eensluidende waarde te komen.

Realisatie: Remgro Web- & ICT Oplossingen