Menu

Makelaardij

Het aan- en verkopen van onroerende zaken vergt kennis van zaken, kennis van het object, de omgeving, de ontwikkelingen, de kansen en kennis van de markt.

Vanuit een ruime ervaring, hoge mate van deskundigheid en goede kennis van de markt bieden wij u deze expertise. Onafhankelijk, deskundig en objectief.

makelaardij-2Wij bieden een compleet dienstenaanbod:

  • Gehele agrarische bedrijven/ boerderijen;
  • Landbouwgrond;
  • Woningen en landhuizen;
  • Agrarische productierechten (betaalrechten, varkensrechten e.d.);
  • Aankoopbegeleiding alle soorten woningen;
  • Onteigeningen.

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers bestaan uit agrarische bedrijven, particulieren, overheid en ontwikkelaars.

Werkgebied

De werkzaamheden van Sligman Rentmeester & Makelaardij spelen zich voornamelijk af in Twente, Salland en de Achterhoek. Bij bedrijfsverplaatsing van een agrarisch bedrijf blijkt echter al snel dat Nederland klein is. Diegene die in Nederland wil blijven zoekt al snel in Friesland, Groningen of Drenthe. Uit de praktijk blijkt dat er bij goed zoeken in de regio ook zeker wel goede mogelijkheden zijn voor opschaling en bedrijfsvergroting. Aankoop van gehele bedrijven in combinatie met buurpercelen of maatschapsvorming blijken goede middelen.

Kortom: Sligman Rentmeester & Makelaardij uw specialist voor het buitengebied.

DSC01360_1Opschaling

De opschaling van de agrarische sector gaat met rasse schreden, grote bedrijven groeien, anderen stoppen en weer anderen gooien het over een andere boeg. De grondmobiliteit is belangrijker dan ooit. Hoe krijgt u grond mobiel? Klop aan bij Sligman Rentmeester & Makelaardij in Markelo en Dirk Jan Sligman zal met u zoeken naar een passende oplossing in de zin van aankoop, verkoop of ruiling, liefst in combinatie met verbetering van percelen en perceelsvormen. De landinrichting (voorheen ruilverkaveling) krijgt met de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) de aansturing vanuit de provincie, hierdoor krijgt met name de grondruil weer een nieuw elan.

Onteigeningen

Bij onteigeningen door overheden of grondverkoop aan projectontwikkelaars bieden wij u optimale begeleiding en deskundig advies met betrekking tot het vaststellen van onteigeningsvergoedingen. Niet onbelangrijk is het gegeven dat diegene die onteigenen wil over het algemeen de nota van de adviseur van desbetreffende grondeigenaar dient te voldoen.

Realisatie: Remgro Web- & ICT Oplossingen