Menu

Rentmeester

rentmeester-2Wat doet een rentmeester? Dit is een vraag die mij nogal eens wordt gesteld. Rentmeesters staan te boek als de beheerders van landgoederen en belangenbehartigers van eigenaren van grond en gebouwen. Het landelijk gebied verandert. De rol van de rentmeester ook. Ze brengen partijen bij elkaar om uit de wirwar van belangen een eenheid te scheppen in het landelijk gebied. Daarbij zijn rentmeesters onafhankelijk en adviseren diegenen die ons opdrachten geven.

De taken van de rentmeester bestaan uit: Taxaties, aan- en verkoop, planschade, onteigening, erfpacht, beheer, gebieds- en landgoedontwikkeling. Als vastgoedspecialist is Dirk Jan Sligman goed op de hoogte van wet- en regelgeving.

De grondmarkt, natuur en landinrichting

Provincies Gelderland en Overijssel spelen een belangrijke rol bij de natuurontwikkeling en landinrichting o.a. in Enschede, Losser, Enter, Rijssen, Diepenheim en Markelo.

Reconstructie

De Reconstructie is met name in de intensieve veehouderij een heel belangrijk sturingsorgaan dat aangeeft dat intensieve bedrijven vanuit extensiveringsgebieden (groene zones) hun heil in landbouwontwikkelingsgebieden moeten zoeken. Deze ogenschijnlijke bedreigingen proberen we steeds weer om te zetten in kansen. Nieuwe bedrijven worden opgericht en door de huidige (ingewikkelde) regelgeving resulteert dit in grote bedrijven die schoon en diervriendelijk produceren. Praktisch goed toepasbare technieken als luchtwassers bieden daarbij een helpende hand, zo ook in de verwevingsgebieden, waar boeren, burgers en buitenlui gezamenlijk naast elkaar wonen, werken en recreëren.

Rood voor Rood

Stallen slopen en een woning (of meerdere) ervoor in de plaats bouwen is voor velen een wens. De mogelijkheden zijn er, al wordt het aantrekkelijke er in Overijssel door de verplichte herinvestering in groen er voor een groot deel afgehaald. In sommige gevallen is deze regeling echter wel aantrekkelijk, afhankelijk van de wensen en toekomstplannen van de eigenaar. In Gelderland gelden weer andere voorwaarden voor de Rood voor Rood regeling en is het globaal gezien wat aantrekkelijker.

Natuurschoonwet (NSW)

rentmeester-1Landgoederen kunnen onder bepaalde voorwaarden gerangschikt worden onder de Natuurschoonwet 1928. De belangrijkste voorwaarde is dat het perceel minimaal 5 hectare groot is, waarvan minimaal 30 % bos of overige natuur, zoals heide, plas/dras, e.d. Ter compensatie voor het in stand houden van het landgoed zijn er diverse fiscale faciliteiten, zoals een (gedeeltelijke) vrijstelling voor successie, vrijstelling overdrachtsbelasting, vrijstelling vermogensrendementsheffing van 1,2% en gedeeltelijke vrijstelling onroerende zaakbelasting. Neem gerust contact op met Sligman Rentmeester & Makelaardij en vraag een advies op maat.

Realisatie: Remgro Web- & ICT Oplossingen